Laboratorní práce

Laboratorní práce č. 1: Určení souřadnic pozorovatele metodu pravého poledne

Zadání, tabulka deklinací Slunce, ukázka naměřených dat.

Laboratorní práce č. 2: Určení periody rotace Slunce

Zadání, naměřená data (2 MB).

Laboratorní práce č. 3: Odhad sluneční konstanty

Zadání, Popis a naměřená data

Laboratorní práce č. 4: Foucaultovo kyvadlo (připravuje se)