Měření vzdálenosti

Astronomická jednotka

Astronomická jednotka (1 au) je definována jako střední vzdálenost středů Země a Slunce. 1 au je přibližně 150 milionů kilometrů (149 597 892 ± 5 km přesně).

Světelný rok

Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok ve vakuu:

1 ly = 299 792 456 m · s-1 · 365,25 dnů · 24 hodin · 60 minut · 60 sekund = 9,461 · 1012 km

Parsec

Parsec (1 pc) je vzdálenost hvězdy, jejíž roční paralaxa je 1“ (jedna úhlová vteřina).

Paralaxa p úhel, pod kterým z hvězdy vidíme nějakou definovanou délku, např. paralaxa rovníková je úhel, pod kterým bychom viděli průměr Země. Paralaxa roční \(\pi\) je úhel, pod kterým bychom z dané vzdálenosti viděli délku 1 au (viz obrázek).

Měření vzdálenosti

Paralaxa hvězdy se většinou měří tak, že se určí úhel, pod kterým vidíme tuto hvězdu vhledem ke vzdáleným hvězdám. Poté se tentýž úhel změří za půl roku a rozdíl se vydělí dvěma. Tato metoda však funguje jen pro blízké hvězdy.

Pokud známe roční paralaxu \(\pi\) hvězdy (změřenou podle obrázku), její vzdálenost \(r\) určíme jako

\(\left\{ r \right\} = \frac{1}{{\left\{ \pi \right\}}}.\)

Zde \(r\) i \(\pi\) jsou ve složených závorkách, protože takováhle rovnice nesedí rozměrově; ve jmenovateli není funkce tangens, protože pokud budeme \(\pi\) dosazovat v radiánech, tak pro takto malé úhly je hodnota tangenty rovna přímo úhlu v radiánech a není potřeba do toho plést trigonometrické funkce).

Pro velikost jednoho parsecu platí:

\({\rm tg}\,\,1“ = \frac{{1\;{\rm{au}}}}{{1\;{\rm{pc}}}} \Rightarrow 1\;{\rm{pc}} = \frac{{{\rm{1}}\;{\rm{au}}}}{{{\rm{tg}}\;{\rm{1“}}}} \cong 3,09 \cdot {10^{12}}\;{\rm{km}}\)