Měření v astrofyzice

U vesmírných objektů jsme schopni pozorovat nebo vypočítat různé vlastnosti. Jedná se o jejich vzdálenosti, hmotnosti, zářivé výkony a poloměry hvězd, jejich povrchové teploty, ale také jsme pozorováním schopni zjistit jaké je jejich chemické složení.

Všechny tyto fyzikální parametry určuje astrofyzika nepřímo, pouze studiem záření, které k nám objekty vysílají. Přímá měření zatím provedly vesmírné sondy jen v nejbližším okolí Země.