Hvězdné asociace

Hvězdokupy jsou skupiny hvězd se stejnými vlastnostmi v~poměrně malé oblasti prostoru (řádově \(10^3\) až \(10^6\) hvězd stejného původu).

Schéma galaxie

Schéma galaxie

Galaxie (naši Galaxii, Mléčnou dráhu, píšeme s velkým G, ostatní galaxie s malým) jsou větší prostorové struktury. Tvoří je:

  1. Mezihvězdná látkou (prach a plyn, hustota pouze asi jeden atom na centimetr krychlový)
  2. Mlžná oblaka – zhuštění plynů a prachu, osvětlená září bíle (hlavně H2, C, N, O, S, Si, OH, CN, CO, NH3, H2, O
  3. Kosmické záření (p+, He)
  4. Galaktické jádro (hmotnost cca \(10^{7}\times\) hmotnějsí než Slunce, tvořeno pravděpodobně supermasivní černou dírou, intenzivně záři v radiovém oboru
  5. Hvězdokupy
  6. Galaktické halo — horký, řídký plyn
  7. Skrytá (temná) hmota — nesvítí, s okolím reaguje pouze gravitačně.

Naše Galaxie rotuje jako těžký setrvačník a v roce 1934 Fritz Zwicky zjistil, že svítící hmota, kterou můžeme pozorovat, je příliš malá na to, jaké pozorujeme chování Galaxie. Proto předpověděl, že v Galaxii musí existovat ještě nějaká další hmota, kterou nepozorujeme. Z tohoto poznatku vychází současná kosmologie — temná hmota (nejspíš) brzdí rozpínání časoprostoru (tzv. ΛCDM model).

Nadkupy galaxií jsou největší struktury ve vesmíru. Tvoří je 103 až 104 galaxií, kup a skupin. Naše Místní skupina galaxií je součástí Nadkupy v Panně.