Poloměr hvězd

Pokud změříme zářivý výkon hvězdy a podle spektrální třídy jí přiřadíme teplotu, lze ze vzorce

\(L = 4\pi \,{R^2}\sigma \,T_{\rm ef}^4\)

vypočítat poloměr hvězdy. Hvězdy s jednou konkrétní teplotou (např. 3 000 K) mohou mít v závislosti na svém poloměru velmi rozdílný zářivý výkon (protože poloměr je navíc ve druhé mocnině). Hvězdy malých zářivých výkonů (tedy hvězdy s malými poloměry) nazýváme trpaslíci, hvězdy s velkým zářivým výkonem obři. Hvězd o povrchové teplotě 3 000 K tedy může v závislosti na svém poloměru být červeným trpaslíkem nebo červeným obrem.