O projektu

Kdo, proč, jak a co to sakra...

Multimediální učební text Astrofyzika v hyperkostce vznikl z potřeby reagovat na stále se vyvíjející stav astrofyzikálního poznání a tím pádem zastarávání informací v tištěných učebnicích (např. poslední vydání současné učebnice astrofyziky pro gymnázia je z roku 2004 a výklad astrofyziky končí rokem 1960).

Učební text Astrofyzika v hyperkostce se primárně zabývá astrofyzikou, včetně témat, která obvykle nejsou součástí běžného výkladu (slapové jevy, radiové a částicové pozorování vesmíru) a jak je v učebnicích fyziky obvyklé, i návrhem laboratorních úloh, ve kterých jsou měřeny některé fyzikální parametry (měření sluneční konstanty jednoduchým bolometrem, určení periody rotace Slunce, konstrukce Foucaultova kyvadla).

Základní struktura textu pochází z wordovskch dokumentů, které k výuce astrofyziky na gymnáziu sestavil Jan Šlégr. Fyziku hvězd na základě těchto dokumentů ve své diplomové práci zpracovala a významně rozšířila Leontýna Břízová. Středoškolsky stravitelný výklad slapových jevů ve své diplomové práci zpracoval Jan Češík.

V budoucnu bude doplněn text o planetách sluneční soustavy a exoplanetách, stejně jako další laboratorní práce a úlohy ke každé kapitole. Autoři prosí laskavé čtenáře o zpětnou vazbu na adresu jan.slegr@uhk.cz.